BESTUURSSAMENSTELLING

Lyda Franken-Slagter - Voorzitter

John Voets - Partijleider / Penningmeester

Ton van Dorst - Secretaris