Wat willen wij?

Steunpunt Bergen op Zoom zal als nieuwe politieke vereniging zich sterk maken voor een evenwichtig pakket maatregelen, waarbij niet steeds de ouderen opnieuw zwaarder dan de anderen worden getroffen en waarbij de zwakste schouders worden ontzien.

Al jarenlang wordt er in Bergen op Zoom een afbraakpolitiek bedreven.

Door ruzie onderling, afgunst en verkeerde beslissingen, worden de inwoners met een torenhoge schuld opgezadeld van een kleine 210 miljoen euro. Om dit teleurstellende beleid te kunnen wijzigen met als doel een beter financieel klimaat te creëren, zal onze partij mee gaan doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 om aanspraak te kunnen maken op een aantal raadszetels.

Waarom deelname aan de verkiezingen?

Dit is de vraag, die meestal volgt wanneer wij vertellen aan vrienden en belangstellenden, dat wij politiek actief willen zijn.

Waarom zou je in godsnaam mee willen doen aan dat kwalitatief, teleurstellende schouwspel? Want dat is wat de gemiddelde Nederlanders over politiek denken en ik kan het hen niet kwalijk nemen. Het lijkt alsof politiek enkel gaat over, hoe de ene vermagert ten koste van de ander of wat de ene getweet heeft over de andere. Het is niet altijd een fraai beeld.

Je moet je als kandidaat dus vaak verdedigen tegen het cynisme en het wantrouwen dat bestaat m.b.t. politiek.

Want het gaat wel over iets.

Het gaat over de keuze ‘welke samenleving we willen’ en daar willen wij onze plannen op afstemmen en voor gaan vechten. Politiek kan de mooiste job ter wereld zijn. Verkozen worden in een parlement om uw volk te dienen en vervolgens een visie uit te werken over hoe we de toekomst vorm kunnen geven. Het lijkt voor ons althans een ongelofelijke nobele en uitermate belangrijke job.

We hebben lang nagedacht of we het wel zouden doen. We hebben vaak genoeg gezien hoe hard politiek kan zijn. Het is geen spelletje voor doetjes.

De mogelijkheid krijgen om zaken te veranderen, woog zwaarder dan onze verbolgenheid over het huidige politieke landschap. We hadden geen zin meer om een van die stuurlui te zijn, die aan wal staan.

Alhoewel het wel vaststaat, dat we niet altijd onze zin zullen krijgen, willen we wel voor uw en onze idealen gaan vechten.

In de gemeente Bergen op Zoom is 32% van alle inwoners 50-plusser en 52% van deze 50-plussers maken op een of andere manier gebruik van een Sociale Voorziening. Het is daarom van belang om deze groep mensen te vertegenwoordigen en hun belangen zo goed mogelijk in de gaten te houden en deze te gaan behartigen met onze partij of afdeling.

Uiteraard verliezen we daarbij de belangen van alle burgers jonger dan 50 jaar niet uit het oog en zullen we meer nadruk gaan leggen op de belangen en het behoud van onze buurtschappen en dorpen Halsteren en Lepelstraat.

Onze mensen zijn goed ingewerkt in de politieke wereld, maar ze zijn er ook van overtuigd, dat onze inzet, kennis en hulp harder nodig is op lokaal dan op nationaal niveau.

Daarom zijn wij begonnen om ons in Bergen op Zoom sterk te maken voor deze grote groep mensen en zijn we reeds geruime tijd bezig met het opzetten van een lokale politieke partij, genaamd    "Steunpunt Bergen op Zoom".