Vershof in "De Zeeland"

Zoals u heeft kunnen vernemen, wilt het College van B&W het bestemmingsplan van "De Zeeland" aan passen om het mogelijk te maken voor vastgoedmagnaat Gebri om er een "Vershof" in te laten komen.

Vele ondernemers vrezen voor hun boterham, indien de gemeente dit toestaat. Ook ontstaat hierdoor rechtsongelijkheid met de ondernemers bij de andere winkelcentra in de stad, doordat het verzoek tot aanpassing voor hen is geweigerd, in het verleden.

Wat is uw stelling hierin:

Bent u voor of tegen het aanpassen van bestemmingsplannen, waardoor er ongelijkheid in uitvoering ontstaat?