Door betaling van het eerste lidmaatschap en ondertekening van het aanmeldingsformulier, geef ik hiermede ook toestemming om:

a) Mijn e-mailadres te gebruiken voor activiteiten binnen Steunpunt Bergen op Zoom.

b) Maak ik ieder jaar, dat ik lid wil zijn, aan Steunpunt Bergen op Zoom om de contributie over, nadat ik hiervan schriftelijk gefactureerd ben.

Ik ben lid voor € 12,00 per jaar. 

Het lidmaatschap gaat pas in, na betaling van de contributie en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tot wederopzegging van het lid. 

(het bedrag zal ieder jaar worden gefactureerd, in de maand waarin de eerste betaling of aanmelding is gedaan)

* Wegens de privacywet zullen uw gegevens niet verstrekt worden aan derde partijen.

 

Stuur dit formulier naar: info@steunpuntboz.nl