Wat willen wij?

50PLUS Bergen op Zoom zal als nieuwe politieke vereniging zich sterk maken voor een evenwichtig pakket maatregelen, waarbij niet steeds de ouderen opnieuw zwaarder dan de anderen worden getroffen en waarbij de zwakste schouders worden ontzien.

Al jarenlang wordt er in Bergen op Zoom een afbraakpolitiek bedreven.

Door ruzie onderling, afgunst en verkeerde beslissingen, worden de inwoners met een torenhoge schuld opgezadeld van een kleine 210 miljoen euro. Om dit teleurstellende beleid te kunnen wijzigen met als doel een beter financieel klimaat te creƫren, zal onze partij hiermee aan de slag gaan.

In de gemeente Bergen op Zoom is 32% van alle inwoners 50-plusser en 52% van deze 50-plussers maken op een of andere manier gebruik van een Sociale Voorziening. Het is daarom van belang om deze groep mensen te vertegenwoordigen en hun belangen zo goed mogelijk in de gaten te houden en deze te gaan behartigen met onze partij of afdeling.

Uiteraard verliezen we daarbij de belangen van alle burgers jonger dan 50 jaar niet uit het oog en zullen we meer nadruk gaan leggen op de belangen en het behoud van onze buurtschappen en dorpen Halsteren en Lepelstraat.

Onze mensen zijn goed ingewerkt in de politieke wereld, maar ze zijn er ook van overtuigd, dat onze inzet, kennis en hulp harder nodig is op lokaal dan op nationaal niveau.

Daarom zijn wij begonnen om ons in Bergen op Zoom sterk te maken voor deze grote groep mensen en zijn we reeds geruime tijd bezig met het opzetten van een lokale politieke partij, nu genaamd    "50PLUS Bergen op Zoom".